Dzieci w szkołach skazane są na niepowodzenia…

Szkoły: zapewniają, że chcą, aby wszystkie uczęszczające do nich dzieci stawały się prawdziwymi liderami; aby zdobywały wiedzę, która ma pomóc im zrealizować wyznaczone cele i marzenia w przyszłości. stawiają jednak przed dziećmi nierealnie wysokie wymagania i niemalże co dzień przepełniają je strachem. odbierają młodym ludziom wszystko to, czego potrzebują oni, by móc naturalnie się uczyć,…