Jak rozmawiać z dziećmi, które się kłócą?

Zmiana w rodzicielstwie wydarza się przede wszystkim na poziomie podejścia do siebie i swoich dzieci. Ponieważ jednak przez wiele lat uczono nas, że budowanie relacji i wspieranie dzieci w konflikcie polega na szukaniu oprawców i kozłów ofiarnych, dziś niełatwo jest nam uwolnić się od komunikatów, które zamiast zbliżać i uczyć, oddalają nas od siebie i…