Dlaczego nie chcę posłać swojego dziecka do tradycyjnej szkoły?

Magda, a co Ty myślisz o tradycyjnych szkołach i o “kompetencjach przyszłości”, 1 o których tak dużo się dzisiaj mówi? Coraz częściej rozmyślam o tym, czego rzeczywiście powinny nauczyć się w szkole nasze dzieci, zanim dorosną. Co pozwoli im odnaleźć się na rynku pracy? Co sprawi, że będą miały szansę się spełniać w zawodzie, który wybiorą?Obecnie słyszy…

Dzieci w szkołach skazane są na niepowodzenia…

Szkoły: zapewniają, że chcą, aby wszystkie uczęszczające do nich dzieci stawały się prawdziwymi liderami; aby zdobywały wiedzę, która ma pomóc im zrealizować wyznaczone cele i marzenia w przyszłości. stawiają jednak przed dziećmi nierealnie wysokie wymagania i niemalże co dzień przepełniają je strachem. odbierają młodym ludziom wszystko to, czego potrzebują oni, by móc naturalnie się uczyć,…

Dziecka nie trzeba uczyć – ono uczy się samo – naturalnie poprzez obserwację, wnioskowanie i działanie

Dziecko nie „przygotowuje się” Pracownicy systemu oświaty mówią stale o umiejętnościach: związanych z czytaniem, związanych z pisaniem, związanych z komunikowaniem się, wręcz o umiejętnościach związanych ze słuchaniem. Na poziomie języka może mieć sens stwierdzenie, że każdy, kto wykonuje dobrze trudną czynność, posługuje się wieloma umiejętnościami. Ale to nie oznacza, że najlepszym sposobem nauczenia kogoś wykonywania…