Jak nauczyć dziecko mądrze reagować na czyjąś krzywdę?

Myślę, że nic nie przeraża i nie zasmuca tak bardzo, jak pozostanie obojętnym wobec krzywdy drugiego człowieka. I mimo że zdarzenia, w których uczestniczymy, bywają różnorodne i trudno odnieść się do każdego z nich w ten sam sposób, uważam, że należy reagować na cierpienie innych i tego samego uczyć swoje dzieci. Czasem wystarczy rozmowa z…