Czym dziecko może zastąpić bicie i kopanie?

Kiedy dziecko wpada w złość, niejednokrotnie zaczyna bić, kopać, rzucać różnymi przedmiotami. To dość naturalny i instynktowny sposób rozładowania złości (a raczej napięcia) przez dziecko, jednak nie jest on najbardziej wspierający. Dlatego tak ważne jest, aby praktykować z dzieckiem różne strategie radzenia z rozbrajaniem złości, w sposób nie krzywdzący innych. Rodzice często mówią, że “te…