Jak wspierać dzieci w uczeniu się i zapamiętywaniu informacji? – recenzja książki „Szkoła memów” Marka Kaczmarzyka

Gdyby spojrzeć na świat rozwoju dzieci z nowej perspektywy – szeroko rozumianego naśladownictwa kulturowego – procesy uczenia się nabrałyby zupełnie innego znaczenia. Okazuje się bowiem, że zdolność rozumienia treści przekazu jest istotnie związana z umiejętnością imitacji. Co więcej – wymiana informacji między ludźmi odbywa się trochę samoistnie i zupełnie naturalnie, a zrozumienie tego procesu jest…